KÄLLOR – 

”att finna friska källsprång på vandringen”

På en retreat vill vi erbjuda en kravlös miljö med tid för eftertanke och reflektion, bön och bibelmeditation, tystnad och vila, lyssnande till Gud och sitt inre. Vi vill skapa förutsättningar för fördjupad tro och ny fräschör.

Jesus Kristus talar om sig själv som ”Vägen, Sanningen och Livet” (Joh 14:6) och det kristna livet beskrivs som en pilgrimsvandring. Under vår vandring har Gud förberett källor där vi kan hämta vila och ny kraft för den fortsatta vandringen. Under retreaten stannar vi upp vid några av dessa. Genom undervisning, bibelmeditationer, sånger och böner får vi del av det friska vattnet. I retreatens tystnad, genom vila och vägledningssamtal kan nya källsprång öppnas och förnyad kraft mottas för fortsatt livsvandring tillsammans med Jesus.

Kursdatum:
4-7 januari 2018, trettonhelgen
Ledare: Mats Larsson, Monica Sturzenbecker, Leila Höglind.
Program>

Anmäl dig till info@gotabro.se


Kurskostnad: Kurs, mat, fika och logi 2 300:- per person, tillägg för enkelrum 600:-
Anmälan: Ange namn, adress, telefon samt behov av specialkost i samband med  kursanmälan.
Övrigt: Medtag eget sänglinne och handduk, eller hyr ett linnepaket av gården för 100:-. Städning ingår i priset.


Avbokningsregler privatpersoner

för Götabro kursgårds kurser gäller följande
Då du är intresserad av någon av våra kurser anmäler Du dig via telefon, e-post eller via brev. Faktura skickas till varje deltagare om inget annat överenskommits. Full betalning av kursen eller utbildningen skall vara oss tillhanda enligt datum på faktura.
Avbokning kurser:
Avanmälan från våra kurser måste ske i god tid före kursstart, då vi har kostnader för lokaler, lärare, kost och logi.
  • Om avbokning sker minst 15 dagar före kursstart betalas kursavgiften tillbaka.
  • Vid avbokning mellan 5 och 15 dagar innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. 
  • Vid avbokning 4 dagar före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften fullt, ingen återbetalning sker.
  • Om du tvingas boka av p.g.a. sjukdom och vill få kursavgiften tillbaka, behöver du visa upp läkarintyg.
Om Götabro kursgård tvingas ställa in kursen återbetalas givetvis hela kursavgiften.

Kontakta Mats Larsson om du
vill veta mer kring retreaten,
eller mejla till
mats.larsson@gotabro.se

Varmt välkommen!