Lärjungaskolans profilkurser

Ledare/Pionjär

Vi vill träna och sända unga kristna som vill forma framtidens församling OCH som vågar bryta ny mark för att nå nya människor”.
Det är vår stora övertygelse att församlingen är något av det vackraste som finns på denna jord när den fungerar som den ska och att genom församlingen ska människor kunna se Jesus.

Den här profilkursen riktar sig till dig som har ett hjärta för församlingen, som drömmer om att få vara en förebild och ledare för unga människor och längtar efter att församlingen ska kunna få vara mer än vad du ser idag. Profilkursen har också en tydlig pionjär inriktning. Man talar om att Sverige idag är ett missionsland. Något nytt och radikalt behöver ske bland svenskarna för att de ska få upp ögonen för Jesus. Kyrkan måste hitta nya vägar för att nå människor. Vi måste bli församlingar som tänker mission i vårt eget hemland.

Slår ditt hjärta lite extra för det här? Är du villig att tänka nytt och annorlunda kring hur vi kan leva församling och nyfiken på att gå ”outside the box” för att nå nya människor, är det här en fantastisk möjlighet för dig att få pröva dina vingar. Förutom att få en bra grund som Jesu efterföljare, kommer du också att få erfarenheter, kunskap och redskap om att arbeta och leva som ledare. Undervisningen kommer handla om ledarskap, bland annat vad det innebär att vara en ledare i Jesu efterföljelse, tjänande ledarskap, team, att arbeta i en församling och hur man leder olika projekt. Men det inte bara inspirerar utan ger dig även konkreta verktyg för att kunna testa på att arbeta i församling.

I den här profilkursen får du också kunskap och erfarenheter av att arbeta och tänka pionjärt. Du kommer få möta flera inspirerande människor som har erfarenhet av att forma församlingar som vill nå utanför kyrkans väggar. Tillsammans med andra kommer du få fundera på olika vägar att spränga gränser, nå människor och skapa framtida församlingsmiljöer.

Social

”Vi vill träna och sända unga kristna som i ord och handling älskar utsatta människor in i himlen”.
Har du ett hjärta för utsatta människor? Kanske barn och ungdomar eller hemlösa, missbrukare, flyktingar – människor som på ett eller annat sätt står i ett utanförskap. Längtar du att få älska dessa med Guds kärlek och göra skillnad? Vi drömmer om att få sända unga människor till människor och platser dit nästan ingen annan vill gå, för att röra vid den som ingen annan vill röra vid, älska den som ingen annan orkar älska. Vi tror att detta är en del av vår missionsbefallning och vår uppgift som Jesus lärjungar. Att älska människor så som Jesus älskar! Att se människor så som Jesus ser! Vi vill vara med i den kärleksrevolution som Jesus startat och som han bjuder oss att vara med i.

I den här profilkursen vill vi ge dig konkreta redskap, kunskap och erfarenheter att möta människor i socialt tuffa miljöer och där få förmedla Jesus genom ord och handling. Undervisningen handlar om alltifrån att möta barn/ungdomar från tuffa hemmiljöer där man lever med missbrukande föräldrar eller hur man kan hjälpa ungdomar med psykisk ohälsa och självskadebeteenden, missbruksproblem, hemlöshet, människor som tigger, trafficking, mobbing eller annan form av utanförskap. Vi vill väcka medvetenhet och ge förutsättningar till hur man själv kan leva ett liv i vardagen som är utgivande och gör skillnad.

Du får i denna profilkurs möta flera olika människor som själva levt i utsatthet men funnit en väg ur det och du kommer få göra studiebesök och se olika inspirerande arbeten. Du kommer få konkreta verktyg i hur du kan vara en vettig vuxen och en bra medmänniska som kan hjälpa en annan människa vidare mot ett mer helt liv.

Bibel

”Vi vill träna och sända unga kristna som vill ta Guds Ord på allvar och som vill försöka förstå, växa i sin kunskap om Ordet och bli Ordets görare”.
På Götabro betonar vi verkligen vikten av att grunda sitt kristna liv på Bibeln som vi tror är Guds Ord till människan. Vi vill se en ny generation kristna som vågar ta Bibeln på allvar och som vågar leva ut Ordet i sina egna vardagsliv! Bibelprofilen riktar sig till dig som längtar efter just detta! Att få dyka ner djupare i Bibeln och verkligen få mer kunskap om Bibeln.

Du som vill ta ett år på Bibelskola där du får fördjupa dig i Bibeln – för dig är den här profilkursen perfekt. Förutom den bibelkunskap som alla får på Lärjungaskolan, så får du här möjlighet att fördjupa dig extra mycket. Kanske bär du på en dröm om att förkunna? Att jobba i församling? Eller på en bibelskola som lärare? Då är en god kunskap om Bibeln riktigt bra att ha med sig.

Den här profilkursen kan få bli ett sätt att få pröva de drömmarna… Eller så läser du denna profilkurs helt enkelt bara för att du vill veta mer om Bibeln. I denna profilkurs så kommer du att få fördjupa dig i en GT-bok, du kommer att få göra ett grundligare bibelstudie utav ett NT-brev, du kommer att få möta experter inom bibelforskning och veta mer om hur Bibeln kom till och hur man arbetar med bibeltolkning. Du kommer också att få möta förkunnare som lever med Ordet som livsuppgift och höra hur de tänker kring Ordet och sin uppgift som förkunnare.