Lärjungaskolan

Kom och följ mig!
Lärjungaskolan handlar om JESUS. Att följa Jesus. Att formas av Jesus. Att låta sig bli älskad av Jesus. Att bli lik Jesus. Helt enkelt att få upp ögonen för att Jesus är på RIKTIGT och att denne Jesus har något oerhört annorlunda som Han bjuder med dig i, något som kommer påverka HELA ditt liv.

Lärjungaskolan är för dig som längtar efter Jesus och som vill följa Honom!
På Lärjungaskolan formas lärjungar genom undervisning, mentorssamtal, reflektion, praktik, gudstjänster och gemenskap. Alla de olika delarna är lika viktiga och är det som tillsammans gör att vi år efter år får se människor formas, tränas och sändas ut i en värld som missionärer – oavsett om de hamnar på ICA i Mjölby eller i Mongoliet eller som ungdomsledare i en församling. Vi vill ge en grund att stå på för resten av ditt liv.

Undervisningen
På Lärjungaskolan läser vi det mesta tillsammans i helklass förutom profilundervisningen som startar i mitten av höstterminen. Exempel på kurser vi läser tillsammans är; Församling, Mission, Det inre Livet, Den Helige Ande, Vem är Jesus, Att höra Guds röst, Helande, Gåvokurs, Jakosbrevet, Etik, 1 Korintherbrevet, Bibelöversikt, Själavård, m.m. Du kan se en översikt på alla kurser i menyn till vänster under Lärjungaskolan. En nyhet är att man också kan läsa en fantastisk kurs i LOVSÅNG som leds av Andreas Wistrand och Ellen Vingren, i samarbete med Bilda. Du kan läsa mer om det längre ned i texten.

Tre olika profiler
Under senare delen av hösten så startar det vi kallar för profiltid. De tre profilerna vi har är Ledare/Pionjär, Social och Bibel. Ni kan läsa mer om de profilerna här till höger och/eller lite längre ner i texten.

Kort om kursen

  • Studier och internat på Götabro kursgård
  • Ett läsår
  • 3 profiler
  • Internationell eller nationell praktik under våren
  • Ett lovsångsspår för lovsångsledare
  • Frivillig veckopraktik på Kumlaanstalten eller i Teen Challenges Cityteam.
  • Mentorskap under hela kursen
  • Kursen är studiemedelsberättigad

Studierättslig standard

Du länkas till Örebro folkhögskola för mer information om regler, rutiner mm. för folkhögskolors deltagare.


 

Ledare/Pionjär

”Vi vill träna och sända unga kristna som vill göra avtryck och forma framtidens församling”.

Social

” Vi vill träna och sända unga kristna som i ord och handling älskar utsatta människor in i himmelen”.

Bibel

”Vi vill träna och sända unga kristna som vill ta Guds Ord på allvar och som vill försöka förstå, växa i sin kunskap om Ordet och bli Ordets görare”.

Våra olika profiler är:

Ledare/Pionjär
På Ledare/Pionjär så fokuserar vi på vad det är att leva församling idag? Dystra siffror säger att kyrkan inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att kunna dö ut i vår del av världen! Vi är övertygade om att det går att ändra på men att vi som kristna och kyrka behöver våga tänka nytt och bryta ny mark för att se en förändring. Hur kan vi bli den församling vi drömmer om? Som är relevant och attraktiv och når nya människor? Du som har ett hjärta för församlingen och att få nå ut till människor som ännu inte tror – det här spåret är för dig! Kanske bär du på en dröm om att få prova hur det är att jobba som ungdomsledare i en församling, här får du testa dina vingar! Många som läser på Lärjungaskolan har fortsatt sedan som ungdomsledare i en församling, gått ut i team eller på olika sätt gått vidare i pionjära sammanhang. Här blir du utrustad som ledare/pionjär i Guds rike och utmanad att våga tänka nytt!


Social

På den Sociala profilen ligger fokus på att älska din nästa! Vi tänker att mission och socialt engagemang är ett och samma hjärtslag och det blir tydligt i denna profil. Har du ett hjärta för utsatta människor? Kanske har du själv erfarenheter av ett brustet liv på något sätt? Längtar du efter att få göra skillnad för en annan människa i en kall och hård värld, men du vet inte hur? Då är den sociala profilen för dig. Här lär du dig konkret hur du kan möta olika människor som lever i utanförskap och utsatthet, alltifrån de barn som växer upp med en missbrukande förälder eller lever i psykisk ohälsa till att möta missbrukare, hemlösa, människor i kris och sorg eller hur man kan förebygga mobbing på skolan. Helt enkelt hur man står upp för sin nästa – vem det än är! Du kan läsa mer om de olika profilerna till höger på sidan. Här nedanför kan du se och lyssna till två intervjuer med deltagare på Lärjungaskolan.

Några viktiga ledord på Lärjungaskolan: Bibeln Vi tror att Bibeln är Guds Ord och grunden för hur vi ska leva våra liv. Därför är Bibeln utgångspunkten och källan i all undervisning och för vårt lärjungaskap. Bibelns undervisning går ju på tvärs mot mycket av det vi omger oss med och är inte alltid så lätt att förstå eller följa. På Lärjungaskolan vill vi att du utmanas att börja läsa Bibeln med nya glasögon och att du ska få aptit på Ordet och få tillfälle att verkligen fördjupa din bibelkunskap.

Ord & handling På Lärjungaskolan blandar vi teori och praktik då vi tror att det är det bästa sättet att lära sig. Det här innebär att du kommer erbjudas spännande veckopraktik under året, endera i en besöksgrupp på Kumlaanstalten eller att få hänga med i ett av Teen Challenges spännande arbeten bland utsatta på stan eller i praktiskt team på Götabro. Detta är frivilligt men vi rekommenderar verkligen att finnas med i någon form av veckopraktik. Utöver det så firar vi gudstjänst tillsammans varje onsdag och alla är en del av en bönegrupp där du uppmuntras att växa i dina gåvor och att tjäna andra. Under våren väntar sedan en längre praktikperiod utomlands eller i en församling i Sverige. Vårpraktiken brukar vara en mycket uppskattad del på Lärjungaskolan där man får pröva sina vingar och leva ut tron på ett konkret sätt i mission utomlands eller i församlingstjänst i Sverige.

Lovsång & Tillbedjan Lärjungaskolan är genomsyrad av lovsång och bön. Vi vill tillbe Gud tillsammans och vi gör det på morgonsamlingar och gudstjänster varje vecka. Och där är DU viktig. Du som har ett hjärta för lovsång och som vill tjäna Gud i musiken. Tillsammans med Bilda så har vi en spännande kurs för LOVSÅNGSLEDARE där du kommer att få möta erfarna lovsångsledare som Andy Wistrand och Ellen Vingren. Vi vill utrusta dig som längtar efter att få växa i din uppgift som lovsångsledare. Kursen pågår under hela hösten och samtidigt kommer du också att få ingå i ett lovsångsteam som regelbundet finns med och tjänar och växer i denna uppgift under hela läsåret.

Andlig vägledning En viktig del av Lärjungaskolan är också att du har en mentor som följer dig under året i andlig vägledning. Med regelbundna samtal uppmuntras du att reflektera och se vad Gud gör i ditt liv och att på konkreta sätt ta steg för att växa som lärjunge. Ibland möts du i ett enskilt samtal med din mentor och ibland i mindre grupper som vi kallar för växthusgrupper och som leds av din mentor.

Andens liv & närvaro På Lärjungaskolan vill vi stå med båda fötterna på jorden och hjärtat i himlen! Vi betonar det mänskliga OCH det andliga. Aldrig som en motsättning till varandra utan som det enda naturliga sättet att leva som kristen. Vi vill stå för en förnuftig tro och en varm och öppen karismatik. För oss är det självklart att betona Andens kraft och liv och samtidigt våga reflektera och samtala kring det som händer. Vi uppmuntrar till att våga be om det övernaturliga, helanden och under, om att få bli fyllda och utrustade med Anden och att våga ta steg för att leva på ett naturligt sätt i det övernaturliga. Vi vill rusta människor till tjänst i Guds rike!

Tillsammans På Lärjungaskolan bor man på internat. Detta innebär att man på ett naturligt sätt kommer dela livet med andra och på det sättet formas man tillsammans i gemenskapen. Att arbeta på sin karaktär är också en del av lärjungaskapet och var gör man det bättre än i djup relation till andra? För oss är gemenskapen på Götabro också ett sätt att få leva och erfara vad det är att vara församling!

Mission (i Sverige och utomlands) Ett av pulsslaget på Götabro är MISSION. I alla kurser vi läser, i allt vi gör, så vill vi att Guds kärlek för den här världen ska bli tydlig. Vi går inte på Götabro bara för vår egen skull utan också för att Gud älskar den här världen så oändligt. På Lärjungaskolan erbjuds du en fantastisk möjlighet att få testa på mission. Under våren kommer en 3 månaders lång praktik utomlands eller i Sverige. Vi samarbetar med flera av EFK:s internationella arbeten och kan erbjuda praktikplatser runt om i världen. Låter det här spännande? Det tycker vi! Vi vill utmana dig att våga ta steget! Ge det här året till dig själv och till Jesus och se vart det tar vägen…

Varmt välkommen till Götabro och Lärjungaskolan!

För ansökningshandlingar, klicka här> Vi har löpande antagningar till Lärjungaskolan vilket innebär att du kan söka så länge det finns platser kvar.  Det är ”först till kvarn” som gäller! Vi behandlar din ansökan så fort vi fått in en komplett ansökan (ansökan+rekommendation).