Bibelterminen 2019

Bibelterminen är en bibelskola som handlar om JESUS och DIG. Visionen för alla våra bibelskolor på Götabro är att få forma, träna och sända unga människor till att bli äkta lärjungar till Jesus! Så bibelskola handlar om Jesus och dig. Men också om den här världen. Att den tro DU har ska få händer och fötter så att det liv du lever med Jesus får påverka fler än dig själv.

Fyll i din ansökan via den här länken! 

Vad handlar Bibelterminen om?
Bibelterminen är en terminslång bibelskola som går under vårterminen. Visionen för Bibelterminen är att du ska få lära känna Jesus bättre, att du ska få en stadig grund att bygga vidare på och att du ska formas och växa som lärjunge. Detta tror vi sker genom undervisning, reflektion, andlig vägledning, erfarenheter tillsammans med Jesus och i den kristna gemenskapen med varandra.

Undervisningen
På dagarna läser du på heltid. Vi studerar ämnen som till exempel; Bibel – där vi läser om Bibelsyn, Bibelns tillkomst och tillförlitlighet, Bibeltolkning, Bibelöversikt och så djupdyker vi ner i ett par bibelböcker för att se vad Guds Ord har för relevans för oss idag. Vi läser också om Lärjungaskap – där vi funderar kring kristen etik och vad det egentligen betyder att vara kristen. Hur påverkar det mitt vardagliga liv i synen på självbild, världsbild, sexualitet, pengar och ägodelar, relationer och makt? Vi läser också om Trons grunder – vem är Jesus? Varför var han tvungen att dö? Hurdan är Gud egentligen? Vilka Gudsbilder har jag? Vem är Anden? Varför ska man döpas? Vad är församling och måste jag tillhöra en församling? Vi läser en kurs om det inre livet där vi pratar om hur man kan odla goda vanor som bön och bibelläsning? Hur hör jag Guds röst? Hur lever jag ett liv fyllt med Andens kraft? Vi läser också om helande, om Guds rike, om tillbedjan, om ledarskap, mission och mycket annat!

Kort om kursen

  • Studier och internat på Götabro kursgård
  • En termin
  • En praktikvecka
  • Frivillig veckopraktik på Kumlaanstalten eller i Teen Challenges Cityteam.
  • Mentorskap under hela kursen
  • Kursen är studiemedelsberättigad
  • Kursen startar söndag 13 januari 2019
  • Kursen slutar 1 juni 2019

Studierättslig standard
Du länkas till Örebro Folkhögskola för mer information om regler, rutiner mm. för folkhögskolors deltagare.

Ord & Handling
På Götabros bibelskolor betonar vi att ord och handling alltid måste få gå hand i hand. Det vi lär oss på lektionstid får inte stanna vid fina ord. Det måste få bli till liv. Därför är det som sker utanför lektionstid viktigt. Du kommer vara en del av en mindre bönegrupp som möts varje vecka. Där kommer du få dela livet tillsammans med andra och växa i att tjäna andra med dina gåvor. Du kommer också att erbjudas att göra en frivillig veckopraktik endera på Kumlaanstalten i en besöksgrupp eller att haka på ett av Teen Challenge Sveriges team som arbetar med att nå utsatta på gatorna i Örebro eller i ett socialt arbete riktat mot kvinnor och barn. Detta är frivilligt men något vi rekommenderar starkt! Många tycker det är skönt att få komma ut och ge vidare lite av det man får ta emot under terminen. I maj månad planerar vi att göra en spännande praktikresa till Stockholm. Där kommer vi att under några dagar besöka en församling i Husby-Rinkeby och finnas med i en del av deras arbete i ett mångkulturellt område. Dessa dagar brukar vara inspirerande och uppfriskande!

Varje onsdag firar vi också gudstjänst tillsammans där både lärare och deltagare medverkar. Där är det fokus på Gudsmötet, att få erfara Gud i bönen och lovsången. Där uppmuntras du också att våga ta steg att dela det DU har upplevt av Gud och att växa i dina gåvor när det gäller lovsång, förbön, att vittna eller kanske till och med predika!

Gemenskapen
Att leva på Götabro, på ett internat, blir som att få leva församling tillsammans! Vi delar livet ihop, matlagning, städning, alla vardagsbestyr och detta att SE varandra. Vi uppmuntrar mycket till att jobba på gemenskapen och att se detta som ett tillfälle där man kan få ta steg till att bli den församling man drömmer om! Därför jobbar vi mycket med gemenskapen. Vi möts i bönegrupper varje vecka, vi träffas i växthusgrupper tillsammans med en mentor där vi vägleder varandra och vi uppmuntrar varandra till att våga dela livet! Att vara en lärjunge till Jesus handlar också om att jobba på min karaktär och finns det något bättre sätt att slipa på sin karaktär än att leva i en nära gemenskap med andra?

Andlig vägledning
På Bibelterminen har du en egen mentor som du möter regelbundet under året i mentorssamtal. Där får du möjlighet att reflektera tillsammans med en erfaren ledare kring ditt liv och hjälp att se vad Gud gör. Ibland möts ni i enskilda samtal och ibland i mindre grupper som vi kallar för växthusgrupper och som leds av din mentor. Detta har vi sett varit till stor hjälp för många deltagare i att växa och mogna som människor.

Boendet
Du lever och bor på Götabro endera i enkelrum eller i dubbelrum tillsammans med en annan deltagare. Du kan läsa om de olika boendealternativen till höger. I priset för Bibelterminen så ingår halvpension, frukost, förmiddagsfika och lunch, måndag till fredag. På kvällar och helger lagar du din egen mat i det stora elevkök som finns i Evangelisthemmet. Kursen är studiemedelsberättigad.

Ansökan Bibelterminen går under våren. Vi har löpande antagningar till Bibelterminen vilket innebär att du kan söka så länge det finns platser kvar. Men vi rekommenderar dig att söka i god tid för att vara säker på att få en plats. Vi behandlar din ansökan så fort den är komplett (ansökan+rekommendation).För att komma till ansökan klicka här! Vågar du ta steget att gå bibelskola? Längtar du efter mer av Jesus?

Varmt välkommen till Götabro och Bibelterminen!