Petersson Krister

Föreståndare för Götabro kursgård och bibelskolor

070-101 69 71, vx 0585-262 10
krister.petersson@gotabro.se

Holm Marie

Rektor

070-293 01 10
marie.holm@orebrofolkhogskola.se

Undemar Simon

Kurs- och konferenskoordinator

070-101 69 72, vx 0585-262 10
simon.undemar@gotabro.se

Höglind Leila

Lärare

070-101 69 75, vx 0585-262 10
leila.hoglind@gotabro.se

Larsson Mats

Lärare

070-101 69 74, vx 0585-262 10
mats.larsson@gotabro.se

Marklund Frida

Lärare - Föräldraledig

frida.marklund@gotabro.se

Wiberg Rebecka

Vikarierande Lärare

070-101 69 78, vx 0585-262 10
rebecka.wiberg@gotabro.se

Petersson Jenny

Lärare

Vx 0585-262 10
jenny.petersson@gotabro.se

Pilkvist Ulla

Kök och städ

070-101 69 77, vx 0585-262 10
ulla.pilkvist@gotabro.se

Sahlin Maria

Kök och städ

070-101 69 77, vx 0585-262 10
maria.sahlin@gotabro.se

Martinsson Astrid

Kök och städ

070-101 69 77, vx 0585-262 10
astrid.kalla@gotabro.se

Björk Linda

Kök

070-101 69 77, vx 0585-262 10
linda.bjork@gotabro.se

Anderälv Daniel

Vaktmästare, drift och underhåll fastigheter på Torp och Götabro

daniel.anderalv@efk.se

Drakensvärd Karl

Vaktmästare, drift och underhåll fastigheter på Torp och Götabro

072-517 13 21
karl.drakensvard@efk.se

Perhamn Mikael

Vaktmästare Torp och Götabro

mikael.perhamn@efk.se