Så här hittar du till Götabro Kursgård

Götabro ligger på slätten mellan Kumla, Fjugesta och Örebro, ca 1 km från Torp konferensområde. Kommer du söderifrån svänger du av vid Brändåsen och kommer du norrifrån är det enklast att åka av vid Mariebergs köpcentrum.

Tänk gärna på att vägarna ut till Götabro är smala och krokiga så att ni kör försiktigt! Vår adress är Götabro Kursgård, 692 93 Kumla. Tel 0585-262 10